Privacy regelement

Dit is het privacy reglement van KennisisKracht Consultancy B.V. te Harderwijk, handelsregisternummer 66949955, voor haar website https://www.kennisiskracht.eu

Dit reglement geeft u als bezoeker van de website van KennisisKracht Consultancy, hierna KiK Consultancy genoemd, inzage welke gegevens er in dit kader worden verwerkt, de doeleinden waarvoor we deze gegevens verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden. KiK Consultancy respecteert privacy van alle bezoekers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie welke u ons verschaft.

Persoonsgegevens welke worden verwerkt

KiK Consultancy kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat deze zelf invult op ons contactformulier. Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

  • Uw (voor- en achter) naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

KiK Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Het doel om uw IP-adres te verwerken wordt nader toegelicht in de alinea betreffende het in kaart bergen van het website bezoek.

Bewaartermijn gegevens

KiK Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens met andere partijen

KiK Consultancy verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van KiK Consultancy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KiK Consultancy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

KiK Consultancy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan KiK Consultancy  te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KiK Consultancy heeft hier geen invloed op. KiK Consultancy heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

KiK Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KiK Consultancy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet adequaat beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KiK Consultancy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via email: info@kennisiskracht.eu 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per email verzenden info@kennisiskracht.eu Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

KennisisKracht Consultancy

Postadres: Rabbistraat 33, 3841 CR Harderwijk
Vestigingadres: Mr B.M. Teldersstraat 11, 6842 CT Arnhem