Privacy statement

We gaan altijd vertrouwelijk om met jouw gegevens!

Wij van KennisisKracht Consultancy vinden het heel belangrijk dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. In het onderstaande stuk leggen we uit waarom en welke gegevens we verzamelen. Ook leggen we uit wat u kan doen als u er niet mee eens bent. We hebben het iets wat soms wat ingewikkeld is zo simpel mogelijk te houden.

De medewerkers van KennisisKracht Consultancy gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor de mensen die er ook echt bij hoeven. Dit hebben we geregeld door technisch, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat foute mensen, foute dingen kunnen doen met uw gegevens.

Wat verzamelen we allemaal en waarom eigenlijk?

We verzamelen gegevens van onze klanten en hun medewerkers en de bezoekers van onze website. Geen hele spannende dingen, maar we registreren het wel om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wat houden van uw bij:

  • Voor en achternaam – zo kunnen we u netjes aanspreken. Alleen als dat echt noodzakelijk is.
  • Adressen, bedrijfsnamen, afdelingen, vestigingen – wij analyseren regelmatig facturen van uw als klant en dan is het belangrijk om bedrijfsnamen, afdelingen en vestigingen te weten.
  • Telefoonnummers – zo kunnen we indien nodig contact met u opnemen. We snappen dat het niet altijd prettig is om uw 06-nummer bij ons achter te laten. We gebruiken het 06-nummer alleen als nodig is om ons werk uit te voeren. Veel bedrijven werken niet meer met vaste telefoonnummers en dan nemen we ook contact op via 06-nummers.
  • E-mailadres – zo kunnen we via e-mail contact hebben met elkaar. Alleen als dat echt noodzakelijk is.
  • Bankrekeningnummer – we houden alleen de zakelijke bankrekening nummers bij. Deze zijn nodig om onze administratie goed te verwerken.
  • Contracten en documenten – wij ontvangen regelmatig contracten van leveranciers van de klant. Ook ondersteunende documenten om een project goed te laten verlopen zijn in bezit bij ons. Na afloop van het project worden alle contracten en documenten met persoonsgegevens verwijderd!

Wat houden we bij op onze website?

Welke cookies gebruiken we op de website en waarvoor gebruiken we die?

We maken gebruik van de volgende cookie software en we leggen hieronder ook even uit waarom we dat doen.

  • Google Analytics hiermee houden we bij welke pagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar personen. We hebben gekozen om uw gegevens op gebruikersniveau niet onnodig lang te bewaren, in Google Analytics doen we dat maximaal 26 maanden.
  • Social media buttons op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social media-kanalen zelf en cookies worden meegestuurd. Deze cookies onthouden of u ingelogd bent.

Wat vinden wij nog meer belangrijk?

Geautomatiseerde besluitvorming
KennisisKracht Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor uw gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van KennisisKracht Consultancy tussen zit.

We bewaren gegevens niet langer dan nodig?
KennisisKracht Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening wordt beëindigd worden alle ondersteunende persoonsgegevens verwijderd. Met uitzondering van de gegevens die wettelijk noodzakelijk zijn om te bewaren.

Delen we uw gegevens met derden?
KennisisKracht Consultancy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KennisisKracht Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt KennisisKracht Consultancy uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KennisisKracht Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kennsiskracht.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag wij uw een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
KennisisKracht Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kennsiskracht.eu

Wilt u iets aanpassen of heeft u een vraag?

Als er nog vragen zijn over de gegevens die KennisisKracht Consultancy verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op.

Dat kan bij onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) Steven Korremans, hij is telefonisch bereikbaar via 06 24 50 22 07 of via info@kennsiskracht.eu